solano

solan/o


[BOTANIKO] G. (Solarium el solanacoj) de plantoj-unu- kaj plur-jaraj herboj, arbustoj kaj arboj-kun simplaj aŭ plume kunmetaj folioj, kun rad- aŭ kloŝ-formaj floroj en cumoj, kaj kun globformaj aŭ elipsoidaj beroj; subkosmopolita g. de ĉ. 1 700 spoj ĝenerale venenaj (almenaŭ en la verdaj partoj).
 • nigra solano
  Sp. de solano (S. nigrum) el Eŭropo, sed tre disvastigita, unu-, du- aŭ plur-jara herbo kun blankaj floroj kaj kun nigra aŭ nigreta bero; kultivata pasintece por folioj manĝataj kiel spinaco, hodiaŭ precipe por medicinaj uzoj.
 • tubera solano
  Sp. de solano (S. tuberosum). SIN. terpomo 1.
  doleamaro, melongeno, pseŭdokapsiko.

  solano


  Iel rilatitaj:

  atroposx atropx brunfelsix cestrx florx legomx