cestro

cestr/o

[ BOTANIKO] G. (Cestrum el solanacoj) de staraj aŭ grimpaj arbustoj kun alternaj, simplaj folioj, kun tubformaj floroj en akselaj aŭ apeksaj panikloj aŭ cumoj, k kun beroj unuope ĉirkaŭitaj de daŭra kaliko; ĉ. 175 sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj subvitre kultivataj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbustx solanx