inversa

invers/a (4)

Estanta en mala, kontraŭa pozicio aŭ direkto rilate al alia: la antipodoj estas rilate al ni en inversa pozicio; la gvidisto, erarinte pri la vojo, returniris en inversa direkto; inversa bildo; inversa rilato (rilato inter du kvantoj, el kiuj unu pligrandiĝas laŭ la mezuro, kiel la alia malpligrandiĝas); la korpoj sin altiras laŭ inversa rilato de la kvadrato de sia distanco; [MATEMATIKO] inversa operacio (alia operacio tia, ke ambaŭ operacioj kune nenion ŝanĝas).
 • inverse
  En inversa maniero: la akvo spegulas inverse la objektojn; movi piŝton de supre malsupren kaj inverse.
  returne.
 • inverso
  1. Io inversa.
  1. a) [MATEMATIKO] (pp bildigo f) Bildigo g tia, ke la kunligaĵoj f o g kaj g o f estas identoj.

  b) [MATEMATIKO] (pp nombro aŭ elemento de grupo, rilate al donita elemento a) La elemento b, kiu plenumas la ekvaciojn ab = ba = 1.
  1. = reverso.
 • inversigi
  Meti en inversan pozicion aŭ direkton: inversigi bildon, elektran fluon, la rolojn.
  renversi.
 • inversigo
  ŝanĝo de movdirekto en la inversa direkto.
 • inversigebla
  Tia, ke ĝi povas esti inversigata: inversigebla vorto (tia, ke ties literoj, legataj en la inversa direkto, liveras la saman vorton, ekz. Laval, oro ktp); [MATEMATIKO] en ringo la inversigeblaj elementoj estas la divizoroj de la unuo.
 • inversigilo
  [ELEKTRO] Komutilo, servanta por inversigi la konektajn ekstremaĵojn de unu parto de cirkvito.
 • inversigilo de iro
  [TEKNIKOJ] Grupo de interrompiloj kaj ŝaltiloj por ŝanĝi la internajn konektojn, kaj tiel inversigi la direkton de l' movo de maŝino.
 • inversigilo de poluso
  Mekanika aŭ elektra organo por konstantigi la polusecon ĉe la klemoj de generatoro.
 • neinversigebla
  Tia, ke ĝi ne povas esti inversigata: neinversigebla tendenco; la neinversigebla fluo de la historio.

  inversa


  Iel rilatitaj:

  bildx dorsx folix samx spegulx