dungi

*dung/i (tr)

Interkonsenti kun laborist(in)o, servist (in)o aŭ oficisti(in)o, por havigi al si ties servadon laŭ difinita salajro: dungi laboristojn por sia vinĝardeno (N), maristojn por krozado, tajpistinon; (tiuj) dungis kontraŭ ili Bileamon, por malbeni ilin (X); kompetentulo ĉion bone faras, sed kiu dungas pasantojn, tiu dungas malsaĝulojn (X).
lui, varbi, servigi. [VIDU] dungoficejo.
 • dung (ad)o
  Ago de tiu, kiu dungas: en tiu kampara regiono la dungado okazas nur en Septembro.
 • dunganto
  Tiu, kiu dungas: la dunganto devas pagi duonon de la sociala asekurado.
  mastro, kapitalisto, posedanto, proprietulo.
 • dungato
  Persono dungata: la dungatoj devas subskribi laborkontrakton.
 • dungigi sin
  Akcepti ies dungadon: malsatuloj sin dungigas pro pano (X).
 • dungiĝi
  Iĝi dungito: la plena dungiĝado estas ĉefa postulo de la sindikatoj.
 • dungito
  Laboristo dungita: asekuri siajn dungitojn kontraŭ akcidentoj; laŭjara dungito (Z).
  proleto, salajrulo.
 • dungitaro
  Tuto de la dungitoj en sinjordomo, kampodomo, entrepreno ks.
 • maldungi
  ĉesigi ies dungitecon.
  forsendi, eksigi.
 • maldunga mono
  Kompenso, kiun la dunginto ŝuldas leĝe pro la maldungo.
 • sendungado
  Senlaboreco pro manko de dungado.
 • subdungiteco
  Ekonomia stato, en kiu nur parto de la disponeblaj laborfortoj estas dungitaj, kontraste al la plena dungiteco.

  dungi


  Iel rilatitaj:

  laborx personx sinjorx