cisto¹

cist/o¹

[ ANATOMIO] Natura veziko en la korpo: urina cisto (SIN. urina veziko); kolecisto (SIN. galveziko); kolecistito (inflamo de la galveziko); gonokoka cistito (gonokoka inflamo de urina veziko); cistoskopio.

  • cist/o²
    [ BOTANIKO] G. (Cistus el cistacoj) de daŭrafoliaj tuf· arbustoj kun integraj, kontraŭe duopaj folioj, kun apeksaj cumoj el grandaj, tre maldaŭraj floroj k kun multasema kapsulo; 18 sp-oj el la Mediteranea regiono k Kanarioj, kelkaj kultivataj por ornamo k du ekde la antikveco uzataj por produktado de ladano: Kreta cisto (C. creticus) kun rozaj petaloj k ladana cisto (C. ladanifer) kun blankaj petaloj ĉebaze purpurmakulaj.

    Iel rilatitaj:

    ANATOMIO BOTANIKO arbustx bacilx urinx vezikx