azaleo

[botaniko] Subg. (Pentanthera, SIN. Azalea) de la g. rododendro (el erikacoj) de falfoliaj arbustoj kun korimbo el okulfrape koloraj, 5-stamenaj, ofte funelformaj floroj; tre multaj, N-hemisferaj sp-oj, pororname kultivataj.
rododendro.
florx ,

Iel rilatitaj:

arbustx erikx florx rododendrx