ankuzo

[botaniko] G. (Anchusa el boragacoj) de unu- k plur-jaraj herboj kun floroj havantaj funelforman korolon fermitan de kvin vilaj alpendaĵoj, k kun raspaj tigoj k folioj; ĉ. 35 sp-oj el Eŭropo, U Azio k Afriko. SIN. bovlango.
ankuzo


Iel rilatitaj:

boragx florx langx