[botaniko] G. (Amaranthus el amarantacoj) de unujaraj herboj kun verdaj, flavaj, oranĝaj aŭ ruĝaj floroj en longaj, staraj aŭ pendaj infloreskoj; ĉ. 60 sp-oj el la varmaj k mezvarmaj regionoj, pluraj pororname kultivataj.

 • amaranta
  Havanta purpuran koloron: kanapeto tegita per amaranta damasko (Z).
 • vosta amaranto
  Sp. de amaranto (A. caudatus) el S Ameriko, kultivata en la tropika zono por manĝeblaj semoj.
  kvinoo.

 • Iel rilatitaj:

  cerealx florx lignx