➁ -gram/ 💡 Suf., uzata por nomi la bildon, kurbon ks. registritan per aparato: seismografo liveras seismogramojn. Rim. La vortfino gramo troviĝas en neanalizeblaj nomoj: aerogramo, diagramo, ideogramo, organigramo, telegramo k.a..