tani

*tan/i (tr)


Transformi felojn en ledon per taninoj aŭ aliaj kemiaĵoj: tani la felon de kuniklo, de cervo; blanke, ŝame tani; (f) tani al iu la haŭton (lin bati).
 • tanado
  Ago de iu, kiu tanas.
 • tanant (aĵ)o
  ĉiu tananta substanco: vegetaĵa tananto (SIN. tanino), aluno, salo de kromio k.a.
 • tanejo
  Laborejo, en kiu oni tanadas felojn.
 • tanilo
  Tananto.
 • tanino (1)
  Kn de diversaspecaj vegetaĵaj substancoj, abundaj i.a. en la ŝelo de kverko, kaŝtanarbo kaj sumako, kaj kiuj igas la felojn putr-imunaj. SIN. vegetaĵa tananto.
  gajlata acido.
 • tanisto
  Homo, kies metio estas tani.
 • tanacido (evi) = tanino.
 • gajlotanino
  [KEMIO] (kn) Hidrolizebla tanino, polimero de gajlata acido kaj de glukozo.

  tanx


  Iel rilatitaj:

  alnx haŭtx laborx