sapindo

sapind/o


[BOTANIKO] G. (Sapindus el sapindacoj) de poligamiaj arboj kaj trunkarbustoj kun alternaj, plume kunmetaj (kelkfoje nur unufolieraj) folioj kaj kun drupecaj fruktoj unuope enhavantaj ĝenerale unu semon, venenan pro arilo riĉa je saponino; tropika kaj subtropika g. de 13 sp-oj, i.a. S. saponaria, Amerika, kies sekigitaj fruktoj estas kelkfoje uzataj kiel sapo. SIN. saparbo.

sapindx


Iel rilatitaj:

abix lignx