rafano

*rafan/o

 1. G. (Raphanus el brasikacoj) de unu- kaj du-jaraj herboj, kun folioj grandparte en baza rozeto, lobaj aŭ plume duondividaj, kun grapolo el blankaj, purpuraj aŭ flavaj floroj kaj kun longa, nedehiska silikvo; 3 sp-oj el Eŭropo kaj Azio.
  rafanistro.
 1. [KOMUNUZO] Kultiva rafano.
 • kultiva rafano
  Sp. de rafano (R. sativus) kun manĝebla radiko dika, tubera, ekstere diverskolora, interne blanka, globa aŭ longforma.
 • rafaneto
  Vario de rafano (R. sativus var. s.), kun radiko malgranda, diversforma (globa, plata, preskaŭ cilindra), unu- aŭ du-kolora (ruĝa, blanka, malofte flava); plej multe kultivata var. en Eŭropo, mankata kruda kiel antaŭmanĝaĵo: ili staris tiel dense, kiel rafanetoj en fasko (Z).
 • granda rafano
  Varia de rafano (R. sativus var. niger), kun granda radiko glob- aŭ long-forma (ĝis 35 cm longa), blanka, ruĝa, nigra (nigra rafano), pli malofte flava, manĝata kruda kaj medicine uzata.
 • Hindia rafano
  Vario de rafano (R. sativus var. mougri, SIN. var. indicus), el U Hindio, Srilanko, Javo kaj Sumatro, kun ŝpinilforma radiko, malofte manĝata, sed kun grandaj silikvoj (ĝis 25 cm longaj) karnaj kaj spicaj, manĝataj krudaj aŭ kuiritaj;
 • Japania rafano
  (R. sativus var. acanthiformis), el E Azio, kun longa radiko (0,3-1 m), manĝata kuirita aŭ peklita;
 • oleorafano
  (R. sativus var. oleifera), tre kultivata en Hindio kaj ĉinio por produktado de oleo.

  rafano


  Iel rilatitaj:

  florx legomx olex