polipodio

polipodi/o


[BOTANIKO] G. (Polypodium el polipodiacoj) de filikoj kun rampa rizomo kaj kun folioj simplaj aŭ 1(2-3)-oble plume kunmetaj, surhavantaj rondformajn, nudajn sorojn po multaj; kosmopolita g. de ĉ. 150 sp-oj, multaj pororname kultivataj, kelkaj medicine uzataj.

polipodio


Iel rilatitaj:

krurx piedx