podokarpo

podokarp/o


[BOTANIKO] G. (Podocarpus el podokarpacoj) de daŭrafoliaj, monoikaj aŭ dioikaj, koniferaj arboj kaj trunkarbustoj kun nadloformaj, larĝlimbaj aŭ skvamformaj folioj kaj kun unuovolaj karpeloj, kies ovolo surhavas alpendaĵon (arilon) ruĝan aŭ bluan; ĉ. 95 sp-oj, plejparte S-hemisferaj, kultivataj por ornamo, ĉarpentado kaj meblofarado.

podokarpo


Iel rilatitaj:

krurx meblx piedx