ornitopodo

ornitopod/o

[BOTANIKO] G. (Ornithopus el fabacoj) de unu-, du- kaj plur-jaraj herboj kun nepare plume kunmetaj folioj, kun floroj en umbeloj kaj kun artikaj guŝoj; 6 sp-oj el Eŭropo, la Mediteranea regiono, U Azio kaj S Ameriko. SIN. birdpiedo.
  • kultiva ornitopodo
    Sp. de ornitopodo (O. sativus), el SU Eŭropo, kultivata por furaĝo kaj verda sterkado.

    ornitopodo


    Iel rilatitaj:

    krurx piedx