nigelo

nigel/o

[BOTANIKO] G. (Nigella el ranunkolacoj) de unujaraj herboj kun plume tre fajne dividaj folioj, kun granda, apeksa floro blua, blanka aŭ purpure viola, kaj kun okulfrapa, ŝvela kapsulo el 3-7 karpeloj pli-malpli kuniĝintaj, enhavantaj nigrajn semojn po multaj; ĉ. 20 sp-oj el Eŭropo, N Afriko kaj Azio, kelkaj pororname kultivataj.

nigelo


Iel rilatitaj:

florx kuirx