najlo

*najl/o

 1. Metala stangeto, pinta ĉe unu ekstremo kaj plej ofte provizita per kapo ĉe la alia, kiun oni enbatas en objektojn cele al fiksado aŭ ligado: platkapa, rondkapa, senkapa najlo; enbati najlon per martelo; li estas najlo en mia ĉerko (morte tedas min); unu najlo alian elpuŝas (pf); se mi ne vidos en liaj manoj la truon de la najloj [...] (N).
 1. Lignonajlo: Jael prenis najlon de la tendo [...] kaj enbatis la najlon en lian tempion (X).
  paliseto.
 • najli (tr)
  1. Fiksi per najlo: najli keston; najli spegulon ĉe la muro.
  1. (f) (pp ŝako) Fari, ke kontraŭa peco ne plu povu moviĝi: najli la ĉevalon.
 • najleto
  1. Malgranda najlo: najleto de tapetisto; (f) pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela (Z).
  1. Desegnonajlo.
 • najlizi
  Provizi per najloj: najlizita ŝuplando, pordego.
 • najlotirilo
  Ilo, por detiri enbatitan najlon.
 • alnajli
  1. Fiksi per najlo al: alnajli hufferojn al ĉevalo (B); li, kiun oni alnajlis al la kruco (Z).
  1. (f) Senmovigi kvazaŭ per najlo: surprizo, teruro alnajlis lin al la tero; alnajlita al la lito per la malsano; ŝi estis kvazaŭ alnajlita al la loko ĉe la vido de la amasigitaj juveloj (Z).
   alforĝi.
 • malnajli
  Malfiksi, detirante la najlojn: malnajli la fermoplaton de kesto.
 • desegnonajlo
  Prempinglo.
 • lignonajlo
  Pinta ligna bastoneto similanta najlon, uzata por ŝtopi trueton, kunigi lignajn pecojn k.a..
  kejlo.
 • piknajlo
  Prempinglo.

  najlo


  Iel rilatitaj:

  boltx borx poŝx