mimozo

mimoz/o (2)

[BOTANIKO] G. (Mimosa el fabacoj) de arbustoj, arbustetoj kaj plurjaraj herboj kun alternaj, ĝenerale duoble plume kunmetaj folioj kaj kun malgrandaj, blankaj aŭ violete rozaj floroj en spikoj aŭ glomeruloj; tropika kaj subtropika g. de ĉ. 480 sp-oj.
 • sentema mimozo
  Sp. de mimozo (M. pudica), arbusteto, kies folieroj ĉe movo aŭ tuŝeto duope stariĝas kaj kuntuŝiĝas, dum la petiolo malleviĝas; hejma en tropika Ameriko, vaste naturigita, subvitre kaj ĉambre kultivata. SIN. sensitivo.
  akacio.

  mimozo


  Iel rilatitaj:

  akacix florx