filanto

filant/o

[BOTANIKO] G. (Phyllanthus el eŭforbiacoj) de arboj, arbustoj kaj herboj, ŝajne havantaj kunmetajn foliojn pro ŝosetoj platiĝintaj al simplaj kaj stipulohavaj kladodioj aŭ pro folioj plumer-aranĝaj sur la ŝosoj, kun veraj folioj simplaj, alternaj, rudimentaj ĉe iuj sp-oj, kaj kun unu- aŭ du-seksaj floroj malgrandaj, senpetalaj, unuopaj aŭ ariĝintaj en cumojn aŭ glomerulojn; tropika kaj subtropika g. de ĉ. 600 sp-oj, pluraj pororname kultivataj.

filanto


Iel rilatitaj:

florx folix