fenkolo

*fenkol/o

[BOTANIKO] G. (Foeniculum el apiacoj) de du kaj plur-jaraj aromaj herboj kun 3-4-oble fadene dividaj folioj kaj kun flavaj floroj; 4-5 sp-oj el Eŭropo, U Azio kaj N Afriko.
aneto, anizo, ilicio.
  • ordinara fenkolo
    Sp. de fenkolo (F. vulgare), uzata por spicado (kiel aneto) kaj kies var. azoricum estas kultivata en Mediteraneaj landoj kiel legomo manĝata kruda aŭ precipe kuirita.

    fenkolo


    Iel rilatitaj:

    anizx apix legomx spicx