brio

[ BOTANIKO] G. (Bryum el briacoj) kosmopolita de c. 1 050 sp-oj de muskoj.
  • briopsidoj
    Klaso, ampleksanta ĉiujn muskojn; ĉ. 15 000 sp-oj el ĉ. 800 g-oj.
  • bri (o)fitoj
    Filumo, ampleksanta la muskojn k hepatmuskojn; ĉ. 22 000 sp-oj el
    1. 130 g-oj; du klasoj: briopsidoj k hepatikopsidoj.


    Eble rilatitaj: