brakino

[ ZOOLOGIO] G. (Brachynus) de koleopteroj, kiuj kontraŭ malamiko krake eligas nubeton da malbon· odora gaso.
bombard· skarabo.