adianto


[ botaniko] G. (Adiantum el pteridacoj) kosmopolita de ĉ. 150 sp-oj de filikoj, precipe el tropika Ameriko, el kiuj multaj havas plurope plume dividajn foliojn k estas ĝenerale kultivataj, ofte en forcejoj. SIN. harfiliko. venushara adianto
Sp. de adianto (A. capillus-veneris), kosmopolita. SIN. venushararo.

Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:

filiko, harfiliko
pteridacoj

Iel rilatitaj:

Venusx botanikx filikx kosmopolitx pteridx