trigonelo

trigonel/o

[BOTANIKO] G. (Trigonella el fabacoj) de unu- kaj plur-jaraj herboj parencaj al medikago, kun 3-folieraj, ofte dentetaj folioj, kun blankaj, flavaj aŭ bluetaj floroj kaj kun rektaj aŭ kurbaj, cilindraj aŭ plataj guŝoj; ĉ. 50 sp-oj el la Mediteranea regiono, Makaronezio, S Afriko kaj Aŭstralio, i.a. fenugreko.

trigonelx


Iel rilatitaj:

tri