sorgo

sorg/o (8)

 1. G. (Sorghum el poacoj) de unu- kaj plur-jaraj, fortikaj herboj kun longaj kaj mallarĝaj folioj, kun spiketoj en paniklo kaj kun globaj aŭ elipsoidaj grajnoj; 24 sp-oj el la Malnova Mondo kaj (1 sp.) Meksiko, i.a.:
 • dukolora sorgo, ordinara sorgo
  (S. bicolor, SIN. S. vulgare), unujara herbo origina el Sudano, kun 4-5 mm longaj grajnoj, ĉe maturiĝo flavaj, ruĝaj, oranĝaj aŭ brunaj; multe kultivata en varmaj sekaj regionoj por produktado de greno grava en la homa kaj dombesta nutradoj; sukera medolo de var. saccharatum uzata ankaŭ por fabrikado de sukero, siropo kaj alkoholo; infloresko uzata por ĉambraj balailoj. SIN. mileego.
  milio, mileo, panico, setario.
 • Halepa sorgo
  (S. halepense), mediteranea, pororname kultivata, tre disvastigita.
  1. [KOMUNUZO] ordinara sorgo.

  sorgx


  Iel rilatitaj:

  sukerx