sinkrona

sinkron/a

 1. (pp evolua fenomeno) Okazanta samtempe: la transiro de la ŝtonindustrio al la bronzindustrio ne estis sinkrona en la diversaj civilizacioj; (vs) sinkronaj tabeloj (prezentantaj sur pluraj kolumnoj la faktojn, okazintajn samtempe en diversaj landoj); [LINGVOSCIENCO] sinkrona studo de lingvo.
  sinoptika, diakrona.
 1. [ELEKTRO] Havanta la saman frekvencon kaj nulan fazan diferencon: sinkrona oscilo; (vs) sinkrona motoro, maŝino.
 • sinkroneco
  Stato de du sinkronaj fenomenoj: la sinkroneco de tiuj du religiaj movadoj estas tre signifoplena; sinkroneco de du horloĝoj.
 • sinkronigi
  1. Fari, ke du horloĝoj montru la saman, unuforman tempon.
  1. Fari, ke du teknikaj movoj okazu en unu sama tempo: sinkronigi la bildojn kaj sonojn en filmo; sinkronigi la rapidojn de du maŝinoj.
  1. [ELEKTRO] Fari la elektromovajn fortojn (de du sistemoj) sinkronaj.
 • sinkronigilo
  Aparato certiganta la sinkronecon de filmo.
 • malsinkroniĝi
  (pp elektra maŝino, filmo ktp) Perdi la sinkronecon.
 • postsinkronigi
  Aldoni al la jam registritaj bildoj sonojn aŭ parolojn.
 • sinkronoskopo
  Instrumento por montri, ĉu du maŝinoj aŭ movantaj partoj estas funkciantaj sinkrone.

  Iel rilatitaj:

  tempx