neŭtrala

neŭtral/a (2)

Ne partoprenanta, nek volanta partopreni en diskuto, konflikto, milito: neŭtrala regno; (analoge) neŭtrala lando, teritorio; lingvo internacia povas esti kaj estos nur la neŭtrala lingvo (Z).
 • neŭtraleco
  Stato de persono, grupo aŭ ŝtato, kiu ne volas partopreni en io, kio bataligas la aliajn: Svislando kaj Aŭstrio alprenis konstantan neŭtralecon; krom plena neŭtraleco en rilato nacia, arta lingvo [...] (Z).
 • neŭtraligi
  Fari, ke iu, io estu neŭtrala: neŭtraligi strion de disputata lando; neŭtraligi havenon.
 • neŭtraligo
  1. Ago de tiu, kiu neŭtraligas: la neŭtraligo de la intergentaj rilatoj estas la tuta celo de niaj laboroj (Z).
  1. [LINGVOSCIENCO] Foresto de kontrasto inter du fonemoj en difinita fonetika ĉirkaŭo.
 • neŭtralismo
  Doktrino, laŭ kiu
  1. regno devas rifuzi aliĝi al ia ajn milita alianco;
  1. difinita homgrupo, asocio ks ne devas alpreni starpunkton en problemoj sociaj, politikaj ks: for la neŭtralismon! (L).
 • neŭtralisto
  Adepto de neŭtralismo.
 • neŭtralulo
  Persono aŭ regno neŭtrala: respekti la rajtojn de la neŭtraluloj.

  neŭtrala

  REVO: [neŭtrala]
  alianco.diskuto.konflikto.milito.ne partoprenanta.paco.
  diplomato.

  Iel rilatitaj:

  diplomatx militaferx politikx