mirabilo

mirabil/o

[BOTANIKO] G. (Mirabilis el niktagacoj) de unu- kaj plu-jaraj herboj kun floroj unu- aŭ plur-ope ĉirkaŭitaj de involukro el brakteoj aspektanta kiel tubforma kaliko, dum la vera kaliko estas petaleca, kuniĝsepala, funel- aŭ rad-forma; ĉ. 55 sp-oj el la varmaj regionoj de Ameriko, pluraj pororname kultivataj, precipe ŝajnjalapo (M. jalapa), el Meksiko, floranta nokte.
niktago.

Iel rilatitaj:

noktx