levistiko

levistik/o

[BOTANIKO] G. (Levisticum el apiacoj) de nur unu sp. (L. offcinale), plurjara herbo tre aroma, kun 2-3-foje plume dividaj, senharaj folioj kaj kun malgrandaj flavetaj floroj; E-Mediteranea, naturigita en Eŭropo kaj N Ameriko, kultivata por medicinaj kaj kuirartaj uzoj, i.a. por aromigi supojn, saŭcojn kaj porkaĵojn.
celerio.

Iel rilatitaj:

celerix