leontodono

leontodon/o

[BOTANIKO] G. (Leontodon el asteracoj) de plurjaraj laktosukohavaj herboj kun baza rozeto el pli-malpli entranĉaj folioj, kun senfolia, senbranĉa pedunklo, apekse portanta flavan, langetfloran kapitulon, kaj kun senbekaj akenoj, havantaj plumecajn harojn po pluraj; ĉ. 50 sp-oj el Eŭropo, Azio kaj N Afriko.
leontodo, taraksako.

leontodono


Iel rilatitaj:

florx