ksantosomo

ksantosom/o

[BOTANIKO] G. (Xanthosoma el arumacoj) de plurjaraj herboj kun dika aŭ tubera, laktosukohava rizomo kaj kun grandaj ornamaj folioj; 57 sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj pororname kultivataj; la tuberoj de X. sagittifolium estas manĝataj kvazaŭ terpomoj.
kolokazio.

ksantosomo


Iel rilatitaj:

korpx