kniko²

knik/o²

[BOTANIKO] Sp. de centaŭreo (Centaurea benedicta, SIN. Cnicus benedictus), plurjara herbo simila al kardo, sed malpli dorna, araneaĵece harkovrita, kun plume duon- aŭ kvazaŭ-dividaj, iom dornaj folioj kaj kun flavaj tubetfloraj kapituloj; pororname kultivata kaj medicine uzata. SIN. benita kardo.

Iel rilatitaj:

centaŭrex