gipsofilo

gipsofil/o

[BOTANIKO] G. (Gypsophila el kariofilacoj) de unu- kaj plur-jaraj herboj kun sidaj, kontraŭe duopaj, liniformaj folioj kaj kun floroj en duflankaj cumoj; ĉ. 150 sp-oj precipe el la E Mediteranea regiono kaj ekstertropika Azio, kelkaj pororname kultivataj.
  • panikla gipsofilo
    Sp. de gipsofilo (G. paniculata), uzata medicine kaj kiel sapherbo. SIN. orienta sapherbo.

    gipsofilx


    Iel rilatitaj:

    amx