dipsako

dipsak/o

[BOTANIKO] G. (Dipsacus el dipsakacoj) de du- k plur-jaraj herboj kun altaj, dornaj tigoj, kun grandaj, kontraŭe duopaj, ĉebaze kuniĝintaj folioj k kun apeksaj, grandaj, duonglobaj aŭ konusformaj kapituloj, konsistantaj el etaj, blanketaj aŭ rozaj floroj k el dornaj brakteoj; ĉ. 15 sp-oj el la Mediteranea regiono, Afriko k Azio, pluraj ĝardene kultivataj. SIN. birdotrinkejo, venusbanejo.
kardo.
  • fuldipsako
    Sp. de dipsako (D. fullonum), kies kapitulojn iam utiligis fulistoj. SIN. feltokardo, fulkardo.

    dipsakx


    Iel rilatitaj:

    banx trinkx