davalio

davali/o

[ BOTANIKO] G. (Davallia el davaliacoj) de 34 sp-oj de tropikaj k subtropikaj filikoj el la Malnova Mondo, pluraj pororname kultivataj.

Eble rilatitaj: