ceratonio

ceratoni/o

[ BOTANIKO] G. (Ceratonia el fabacoj) de du sp-oj originaj el Arabio k Somalio; pli konata sp.: C. siliqua, disvastiĝinta en la Mediteranea regiono, daŭrafolia, dioika aŭ poligamia arbo kun briletaj, plume kunmetaj folioj 4-8-folieraj, kun malgrandaj, ruĝaj floroj en mallongaj grapoloj k kun 10-20 cm longaj, plataj, nigre brunaj, nedehiskaj guŝoj ( karobo), havantaj ledecan ŝelon, sukerhavan, internon k semojn po 10-16. SIN. karobujo.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO fabx karobx