but-

[ KEMIO] prefikso , montranta kvar· karbonan ĉenon en la nomoj de hidrokarbonoj
et/, pent/.
 • o
  C4H6, nesaturita hidrokarbono kun du duoblaj ligoj, antaŭanto de artefarita kaŭĉuko: 1,3-butadieno (CH2=CH-CH=CH2).
 • butano
  C4H10, saturita gasa hidrokarbono multe uzata kiel brulgaso: klorobutano (SIN. butila klorido).
 • butanata acido
  CH3-CH2-CH2-COOH, rancodora acido, kies simplaj esteroj odoras kiel rumo aŭ butero k estas uzataj en artefaritaj gustigaĵoj. SIN. buterata acido.
 • pentila butanato
  C5H11OCOC3H7, abrikotodora estero, uzata por parfumoj.
 • butanolo
  C4H9-OH.
 • 1-butanolo
  CH3-CH2-CH2-CH2-OH. SIN. n-butanolo.
  1. -butanolo

  CH3-CH2-CH (OH)-CH3. SIN. sek-butanolo.
 • butanono
  Ketono (metiletil-ketono), CH3-CH2- CO-CH3, tre grava solvanto simila al acetono.
 • buteno
  C4H8, nesaturita hidrokarbono kun unu duobla ligo: metil-2-buten-1-tiolo, CH3-C (CH3)=CH-CH2-SH, estas la fetora odoraĵo de mefito k de lumdifektita biero.
 • 2-butenalo
  CH3-CH=CH-CHO, akrodora, incita likvo uzata kiel industria krudmaterialo. SIN. krotonalo.
 • butilo
  Radiko C4H9- de butano: butila klorido, C4H9Cl (grava industria reakcianto; SIN. klorobutano); butila acetato CH3-C (O)O-C4H9.
 • butila alkoholo = butanolo
 • butino
  C4H6, nesaturita hidrokarbono kun unu triobla ligo.
 • izo-butanolo
  CH3-CH (CH3)-CH2-OH. SIN. 2-metilpropanolo.
 • ter-butanolo
  1. ,1-dimetiletanolo, (CH3)3C-OH, kvarkarbona alkoholo, uzata kiel krudmaterialo en multaj kemiaj sintezoj.


  Eble rilatitaj: