brionio

[ BOTANIKO] G. (Bryonia el kukurbacoj) de plurjaraj, monoikaj aŭ dioikaj lianoj kun tubera, laksiga, venena radiko k kun karnaj fruktoj (multasemaj beroj); ĉ. 12 sp-oj el Eŭropo, N Afriko, Kanarioj k U Azio.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO kukurbx lianx