anemono

[botaniko] G. (Anemone el ranunkolacoj) de plurjaraj herboj kun senpetalaj floroj, kies sepaloj estas okulfrapaj ĉar petalecaj, blankaj, flavaj, bluaj, ruĝaj, purpuraj aŭ violetaj; 144 sp-oj el la ekstertropikaj regionoj, precipe de la N hemisfero.
hepatiko, pulsatilo.
  • maranemonoj
    Aktiniuloj.
    anemono


    Eble rilatitaj:

    aktinix, florx,