akebio

[ botaniko] G. (Akebia el Lardizabalaceae) de volviĝantaj arbustoj kun mane kunmetaj, 3-5-folieraj folioj, kun unuseksaj, brunaj aŭ violaj floroj, k kun fruktoj (beroj) purpuraj aŭ hele violaj, 7-15 cm longaj; 5 sp-oj el mezvarma E Azio, du kultivataj por ornamo.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

arbustx botanikx ornamx