Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant l'activation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClocalStorage="ekzerco39"; DOCbutonojVH = 10; DOCbutonojVH = 11; DOCtopVH = 0 DOCdemandoVH = 45; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 29; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abdefghijkmnoprstuvĉĝ∅";
###En la kota vetero mia vesto forte malpuriĝis; tial mi prenis [broson] kaj purigis la veston.

[[

]

[[]

###Li paliĝis de timo kaj poste li [ruĝ][i][ĝis] de honto.

[[

]

[[]

###Li fianĉiĝis kun fraŭlino Berto; post tri monatoj estos la edziĝo; la edziĝa soleno estos en la nova preĝejo, kaj la edziĝa festo estos en la domo de liaj estontaj [bo][ge][patroj].

[[

]

[[]

###Tiu ĉi maljunulo tute malsaĝiĝis kaj [infani][ĝis].

[[]

[[]

###Post infekta malsano oni ofte bruligas la vestojn de la [mal][san][ulo].

[[

]

[[]

###Forigu vian fraton, ĉar li [mal][helpas] al ni.

[[]

[[]

###Ŝi edziniĝis kun sia kuzo, kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin [edzini][gi] kun alia persono.

[[]

[[]

###En la printempo la glacio kaj la neĝo [fluidi][ĝas].

[[

]

[[]

###Venigu la kuraciston, ĉar mi estas [mal][sana].

[[]

[[]

###Li venigis al si el Berlino [multajn] librojn.

[[]

[[]

###Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis [morti][gi][ta] de neniu;

[[]

[[]

###unu tagon, promenante apud la reloj de fervojo, li falis sub la radojn de [vetur][anta] vagonaro kaj [morti][ĝis].

[[

]

[[]

###Mi ne pendigis mian ĉapon sur tiu ĉi arbeto; sed la vento [for][blovis] de mia kapo la ĉapon, kaj ĝi, flugante, pendiĝis sur la [branĉoj] de la arbeto.

[[

]

[[]

###Sidigu vin (aŭ [sidi][ĝu]), sinjoro!

[[]

[[]

###La junulo aliĝis al nia militistaro kaj kuraĝe batalis kune kun ni kontraŭ niaj [mal][amikoj].

[[]

[[]

###En la kota vetero mia vesto forte [malpuri][ĝis]; tial mi prenis broson kaj [puri][gis] la veston.

[[

]

[[]

###Li paliĝis de [timo] kaj poste li ruĝiĝis de [honto]. 

[[

]

[[]

###Li fianĉiĝis kun fraŭlino Berto; post tri monatoj estos la edziĝo; la edziĝa [soleno] estos en la nova preĝejo, kaj la [edz][i][ĝa] festo estos en la domo de liaj [est][ontaj] bogepatroj.

[[

]

[[]

###Tiu ĉi maljunulo tute [malsaĝi][ĝis] kaj infaniĝis.

[[]

[[]

###Post infekta malsano oni ofte [brul][igas] la vestojn de la malsanulo.

[[

]

[[]

###[Fori][gu] vian fraton, ĉar li malhelpas al ni.

[[]

[[]

###Ŝi edziniĝis kun sia kuzo, [kvankam] ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono.

[[]

[[]

###En la printempo la glacio kaj la [neĝo] fluidiĝas.

[[

]

[[]

###Venigu la [kurac][iston], ĉar mi estas malsana.

[[]

[[]

###Li venigis al [si] el Berlino multajn librojn.

[[]

[[]

###Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne [morti][gis] sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu;

[[]

[[]

###unu tagon, promenante apud la reloj de [fer][vojo], li falis sub la [radoj][n] de veturanta vagonaro kaj mortiĝis.

[[

]

[[]

###Mi ne pendigis mian ĉapon sur tiu ĉi arbeto; sed la [vento] forblovis de mia[] [kapo] la ĉapon, kaj ĝi, flugante, [pendi][ĝis] sur la branĉoj de la arbeto.

[[

]

[[]

###[Sidi][gu] vin (aŭ sidiĝu), sinjoro!

[[]

[[]

###La junulo aliĝis al nia militistaro kaj kuraĝe batalis [kune ][kun] ni kontraŭ niaj malamikoj.

[[]

[[]

###En la kota vetero mia vesto forte malpuriĝis; [tial] mi prenis broson kaj purigis la veston.

[[

]

[[]

###Li ]pali][ĝis] de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto.

[[

]

[[]

###Li fianĉiĝis kun fraŭlino Berto; post tri monatoj estos la edziĝo; la [edzi][ĝa] soleno estos en la nova preĝejo, kaj la edziĝa festo estos en la domo de liaj estontaj bogepatroj.

[[

]

[[]

###Tiu ĉi maljunulo [tute] malsaĝiĝis kaj infaniĝis.

[[]

[[]

###Post infekta [mal][sano] oni ofte bruligas la vestojn de la malsanulo.

[[

]

[[]

###Forigu vian fraton, [ĉar] li malhelpas al ni.

[[]

[[]

###Ŝi [edzini][ĝis] kun [sia] kuzo, kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono.

[[]

[[]

###En la printempo la [glacio] kaj la neĝo fluidiĝas.

[[

]

[[]

###[Veni][gu] la kuraciston, ĉar mi estas malsana.

[[]

[[]

###Li [veni][gis] al si el Berlino multajn librojn.

[[]

[[]

###Mia onklo ne [morti][s] per natura morto, sed li tamen ne morti[gis] sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu;

[[]

[[]

###unu tagon, [promen][ante] apud la [reloj] de fervojo, li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis.

[[

]

[[]

###Mi ne pendigis mian [ĉapon] sur tiu ĉi arbeto; sed la vento [for][blovi][s] de mia kapo la ĉapon, kaj ĝi, flugante, pendiĝis sur la branĉoj de la arbeto.

[[

]

[[]

###La junulo aliĝis al nia [milit][ist][aro] kaj kuraĝe batalis kune kun ni kontraŭ niaj malamikoj.

[[]

[[]

###En la [kota] vetero mia vesto forte malpuriĝis; tial mi prenis broson kaj purigis la veston.

[[

]

[[]

###Li paliĝis [de] timo kaj poste li ruĝiĝis [de] honto.

[[

]

[[]

###Li [fianĉi][ĝis kun fraŭlino Berto; post tri monatoj estos la [edzi][ĝo]; la edziĝa soleno estos en la nova preĝejo, kaj la edziĝa festo estos en la domo de liaj estontaj bogepatroj.

[[

]

[[]

###Tiu ĉi [mal][junulo] tute malsaĝiĝis kaj infani[ĝis].

[[]

[[]

###Post [infekta] malsano oni ofte bruligas la vestojn de la malsanulo.

[[

]

[[]

###Ŝi edziniĝis [kun] sia[] kuzo[], kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono.

[[]

[[]

###En la [printempo] la glacio kaj la neĝo fluidiĝas.

[[

]

[[]

###Venigu la kuraciston, [ĉar] mi estas malsana.

[[]

[[]

###Li venigis al si [el] Berlino multajn librojn.

[[]

[[]

###Mia onklo ne] mortis [per] natura morto, sed li [tamen] ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu;

[[]

[[]

###unu  [tago][n], promenante apud la reloj de fervojo, li falis [sub] la [radoj][n] de veturanta vagonaro kaj mortiĝis.

[[

]

[[]

###Mi ne [pendi][gis] mian ĉapon sur tiu ĉi arbeto; sed la vento forblovis de mia kapo la ĉapon, kaj ĝi, [flug][ante], pendiĝis sur la branĉoj de la arbeto.

[[

]

[[]

###La junulo [ali][ĝis] al nia militistaro kaj kuraĝe batalis kune kun ni kontraŭ niaj malamikoj.

[[]

[[]