Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant l'activation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClocalStorage="ekzerco35"; DOCbutonojVH = 11; DOCtopVH = 0 DOCdemandoVH = 45; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 29; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abcdefghiklmnoprstuvĉĝĵ∅";
###Vi parolas sensencaĵon, mia [amiko].

[[][[]

###Mi trinkis teon kun kuko kaj [konfit][a][ĵo].

[[

][[]

###Akvo estas [fluid][a][ĵo].

[[

][[]

###Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan [mal][klar][aĵon].

[[

][[]

###Sur la tablo staris diversaj [suker][aĵoj].

[[][[]

###En tiuj ĉi boteletoj sin trovas diversaj acidoj: vinagro, sulfuracido, [azot][acido] kaj aliaj.

[[

][[]

###Via vino estas nur ia abomena [acid][aĵo].

[[][[]

###La acideco de tiu ĉi vinagro estas tre [mal][forta].

[[][[]

###Mi manĝis bongustan [ov][aĵon].

[[

][[]

###Tiu ĉi granda altaĵo ne estas natura [monto].

[[

][[]

###La alteco de tiu monto ne estas [tre] granda.

[[][[]

###Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da [pak][a][ĵo].

[[

][[]

###Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj [ceterajn] similajn objektojn ni nomas [tol][a][ĵo][], kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo.

[[

][[]

###Glaciaĵo estas dolĉa glaciigita [frand][a][ĵo].

[[

][[]

###La riĉeco de tiu ĉi homo estas granda, sed lia malsaĝeco estas ankoraŭ [pli] granda.

[[][[]

###Li amas tiun ĉi knabinon pro ŝia beleco kaj [bon][eco].

[[][[]

###Lia heroeco tre [plaĉis] al mi.

[[

][[]

###La tuta supraĵo de la lago estis kovrita per [naĝ][a][ntaj] folioj kaj diversaj aliaj kreskaĵoj.

[[

][[]


###Mi vivas kun li en granda [amik][eco].

[[][[]

###Vi parolas [sen][senc][aĵon], mia amiko.

[[][[]

###Mi trinkis teon kun [kuko] kaj konfitaĵo.

[[

][[]

###[Akvo] estas fluidaĵo.

[[

][[]

###Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian [suspektan] malklaraĵon.

[[

][[]

###Sur la tablo staris [diversaj][] sukeraĵoj.

[[][[]

###En tiuj ĉi boteletoj sin trovas diversaj acidoj: vinagro, [sulfur][acido], azotacido kaj aliaj.

[[

][[]

###Via vino estas nur ia [abomena] acidaĵo.

[[][[]

###La acideco de tiu ĉi [vinagro] estas tre malforta.

[[][[]

###Mi manĝis [bon][gustan] ovaĵon.

[[

][[]

###Tiu ĉi granda [alt][aĵo] ne estas natura monto.

[[

][[]

###La alteco de tiu [monto] ne estas tre granda.

[[][[]

###Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi [multon ][da] pakaĵo.

[[

][[]

###Ĉemizojn, kolumojn, [man][umojn] kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo.

[[

][[]

###Glaciaĵo estas dolĉa [glaci][i][g][i][ta] frandaĵo.

[[

][[]

###La riĉeco de tiu ĉi homo estas granda, sed lia [mal][saĝ][eco] estas ankoraŭ pli granda.

[[][[]

###Li amas tiun ĉi knabinon pro ŝia [bel][eco] kaj boneco.

[[][[]

###Lia heroeco tre plaĉis [al] mi.

[[

][[]

###La tuta supraĵo de la lago estis [kovr][ita] per naĝantaj folioj kaj diversaj aliaj kreskaĵoj.

[[

][[]

###Mi vivas [kun] li en granda amikeco.

[[][[]

###Mi trinkis [teon] kun kuko kaj konfitaĵo.

[[

][[]

###Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi [en][havis] en si ian suspektan malklaraĵon.

[[

][[]

###Sur la tablo [staris] diversaj sukeraĵoj.

[[][[]

###En tiuj ĉi boteletoj sin trovas diversaj [acidoj]: vinagro, sulfuracido, azotacido kaj aliaj.

[[

][[]

###Via vino estas nur [ia] abomena acidaĵo.

[[][[]

###La [acid][eco] de tiu ĉi vinagro estas tre malforta.

[[][[]

###Mi [manĝis] bongustan ovaĵon.

[[

][[]

###Kiam mi ien veturas, mi [nen][iam] prenas kun mi multon da pakaĵo.

[[

][[]

###Ĉemizojn, [kolumojn], manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, [kvankam] ili ne ĉiam estas faritaj el tolo.

[[

][[]

###Glaciaĵo estas [dolĉa] glaciigita frandaĵo.

[[

][[]

###La [riĉ][eco] de tiu ĉi homo estas granda, sed lia malsaĝeco estas ankoraŭ pli granda.

[[][[]

###Li amas tiun ĉi [knab][inon] pro ŝia beleco kaj boneco.

[[][[]

###Lia [hero][eco] tre plaĉis al mi.

[[

][[]

###La tuta supraĵo de la [lago] estis kovrita per naĝantaj folioj kaj diversaj aliaj kreskaĵoj.

[[

][[]

###Mi vivas kun li [en] granda amikeco.

[[][[]


###Mi [trinkis] teon kun kuko kaj konfitaĵo.

[[

][[]

###Akvo estas [fluidaĵo].

[[

][[]

###Mi ne volis trinki la vinon, ĉar [ĝi] enhavis en si ian suspektan malklaraĵon.

[[

][[]

###En tiuj ĉi [botel][etoj] sin trovas diversaj acidoj: [vinagro], sulfuracido, azotacido kaj aliaj.

[[

][[]

###Via [vino] estas nur ia abomena acidaĵo.

[[][[]

###La acideco de tiu ĉi vinagro estas [tre] malforta.

[[][[]

###Tiu ĉi granda altaĵo ne estas [natura] monto.

[[

][[]

###La [alt][eco] de tiu monto ne estas tre granda.

[[][[]

###Kiam mi [ie][n] veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pak[a][ĵo].

[[

][[]

###[Ĉemizojn], kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tol[a][ĵo][], kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo.

[[

][[]

###[Glaci][a][ĵo] estas dolĉa glaciigita frand[a][ĵo].

[[

][[]

###Li amas tiun ĉi knabinon [pro] ŝia beleco kaj bon[eco].

[[][[]

###Lia heroeco [tre] plaĉis al mi.

[[

][[]

###La tuta [supr][aĵo] de la lago estis kovrita per naĝ[antaj] [folioj] kaj diversaj aliaj kreskaĵoj.

[[

][[]