Bonvolu iom pacienci dum la programo pretigas la lecionon... ... ... ...

Se daŭras tro longe, premu CTRL-R por Reprovi ŝarĝi la paĝon


Please be patient while the program prepares the lesson ... ... ... ...

If it fails, press CTRL-R to Reload the page


Veuillez patienter un moment pendant l'activation du programme... ... ... ...

Si cela s'éternise, appuyez sur CTRL-R pour Recharger la page.


Gelieve een beetje geduld terwijl het programma de les bereidt... ... ... ...

Als u moet te lang wachten, drukt u op CTRL-R om de pagina te herladen


DOClocalStorage="ekzerco31"; DOCbutonojVH = 11; DOCtopVH = 0 DOCdemandoVH = 45; DOCmesaĝojVH = 8; DOCklavaroVH = 29; DOCprogresoVH = 7; DOCklavoj="abdefghijklmnoprstuvĉ∅";
###Lia kolero longe [daŭris].
[[] ###Li estas hodiaŭ en kolera [humoro].
[[] ###Li koleras kaj [insultas].
[[] ###Li fermis kolere la [pordon]. [[ ]
[[] ###Lia filo mortis kaj estas nun [mal][viva].
[[] ###La korpo estas morta, la animo estas [sen][morta]. [[ ]
[[] ###Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu [tago][n].
[[] ###Li parolas, kaj lia parolo fluas dolĉe kaj [agrabl][e].
[[] ###Ni faris la kontrakton ne skribe, sed [parole]. [[ ]
[[] ###Li estas bona [parol][anto].
[[]
###Starante ekstere, li povis vidi nur la eksteran flankon de nia [domo].
[[] ###Li loĝas ekster la [urbo].
[[] ###La ekstero de tiu ĉi homo estas pli bona, ol lia [inter][no].
[[] ###Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia [deziro]. [[ ]
[[] ###Kia granda brulo! [kio] brulas? [[ ]
[[] ###Ligno estas bona brula [materialo]. [[ ]
[[] ###La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun brule [varm][ega]. [[ ]
[[] ###Ĉu li donis al vi [jes][a][n] respondon aŭ [nea][n]?
[[] ###Li eliris el la dormoĉambro kaj eniris en la [manĝo][ĉambro][n].
[[] ###La birdo ne forflugis: ĝi nur deflugis de la arbo, alflugis al la domo kaj surflugis sur la [tegmento][n]. [[ ]
[[] ###Por ĉiu aĉetita funto da teo tiu ĉi komercisto aldonas senpage funton da [sukero]. [[ ]
[[]


###Lernolibron oni devas ne [tralegi], sed [trale][rni].
[[] ###Li portas rozokoloran superveston kaj teleroforman [ĉapelon]. [[ ]
[[] ###En mia skribotablo sin trovas kvar [tir][kestoj][]. [[ ]
[[] ###Liaj lipharoj estas pli grizaj, ol liaj [vang][haroj]. [[ ]
[[] ###Lia [kolero] longe daŭris.
[[] ###Li estas hodiaŭ en [kolera] humoro.
[[] ###Li [koleras] kaj insultas.
[]
[[] ###Li fermis [koler][e] la pordon. [[ ]
[[] ###Lia filo [mortis] kaj estas nun malviva.
[[] ###La korpo estas morta, la [animo] estas senmorta. [[ ]
[[] ###Li estas morte malsana, li [ne] vivos [pli], [ol] unu tagon.
[[] ###Li parolas, kaj lia parolo fluas [dolĉ][e] kaj agrable.
[[] ###Ni faris la kontrakton ne [skribe], sed parole. [[ ]
[[] ###Li estas [bona] parolanto.
[]
[[] ###Starante ekstere, li povis vidi nur la ekstceran [flankon] de nia domo.
[[] ###Li loĝas [ekster] la urbo.
[[] ###La ekstero de tiu ĉi homo estas [pli] bona, [ol] lia interno.
[[] ###Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la [tuj][a] plenumo de mia deziro. [[ ]
[[] ###[Ki][a] granda brulo! kio brulas? [[ ]
[[] ###Ligno estas bona [brul][a] materialo. [[ ]
[[] ###La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun [brul][e] varmega. [[ ]
[[] ###Ĉu li donis al vi jesan [respondon] aŭ nean?
[[] ###Li eliris el la dormoĉambro kaj [en][iris] en la manĝoĉambron.
[[] ###La birdo ne forflugis: ĝi nur deflugis de la arbo, alflugis al la domo kaj [sur][flugis] sur la tegmenton. [[ ]
[[] ###Por ĉiu aĉetita funto da teo tiu ĉi [komerc][isto] aldonas senpage funton da sukero. [[ ]
[[]
###Li portas rozokoloran superveston kaj [telero][forman] ĉapelon. [[ ]
[[] ###En mia skribotablo [sin] trovas kvar tirkestoj. [[ ]
[[] ###Liaj lipharoj estas [pli] grizaj, [ol] liaj vangharoj. [[ ]
[[] ###Li estas hodiaŭ [en] kolera humoro.
[[] ###Lia filo mortis kaj estas [nun] malviva.
[[] ###La korpo estas [morta], la animo estas senmorta. [[ ]
[[] ###Li estas morte [mal][sana], li ne vivos pli, ol unu tagon.
[[] ###Li parolas, kaj lia parolo [fluas] dolĉe kaj agrable.
[[] ###Ni faris la [kontrakton] ne skribe, sed parole. [[ ]
[[] ###Starante [ekster][e][], li povis vidi nur la [ekster][an] flankon de nia domo.
[[] ###Li loĝas ekster la urbo[].
[[] ###La [ekstero] de tiu ĉi homo estas pli bona, ol lia interno.
[[] ###Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja [plen][umo] de mia deziro. [[ ]
[[] ###Kia granda [brulo]! kio brulas? [[ ]
[[] ###[Ligno] estas bona brula materialo. [[ ]
[[] ###La fera [bastono], kiu kuŝis en la forno, estas nun brule varmega. [[ ]
[[] ###Li eliris el la [dormo][ĉambro] kaj eniris en la manĝoĉambron.
[[] ###La birdo ne forflugis: ĝi nur deflugis de la arbo, [al][flugis] al la domo kaj surflugis sur la tegmenton. [[ ]
[[] ###Por ĉiu aĉetita [funto] da teo tiu ĉi komercisto aldonas [sen][page] funton da sukero. [[ ]
[[]

###Lernolibron oni devas ne [tralegi], sed tralerni.
[[] ###Li portas rozokoloran [super][veston] kaj teleroforman ĉapelon. [[ ]
[[] ###En mia [skribo][tablo] sin trovas kvar tirkestoj. [[ ]
[[] ###Liaj lipharoj estas pli [grizaj], ol liaj vangharoj. [[ ]
[[] ###Li [fermis] kolere la pordon. [[ ]
[[] ###La [korpo] estas morta, la animo estas senmorta. [[ ]
[[] ###Li estas [mort][e] malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon.
[[] ###La [ekster][o] de tiu ĉi homo estas pli bona, ol lia interno.
[[] ###Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi [dankis] lin [p][or] la tuja plenumo de mia deziro. [[ ]
[[] ###La fera bastono, kiu kuŝis en la [forno], estas nun brule varmega. [[ ]
[[] ###Li [el][iris] el la dormoĉambro kaj eniris en la manĝoĉambron.
[[] ###La birdo ne [for][flugis]: ĝi nur [de][flugis] de la arbo, alflugis al la domo kaj surflugis sur la tegmenton. [[ ]
[[] ###Por ĉiu aĉetita funto [da] teo tiu ĉi komercisto aldonas senpage funton [da] sukero. [[ ]
[[]

###[Lerno][libro][n] oni devas ne tralegi, sed tralerni.
[[] ###Li portas [rozo][koloran] superveston kaj teleroforman ĉapelon. [[ ]
[[] ###En mia skribotablo sin [trovas] kvar tirkestoj. [[ ]
[[] ###Liaj [lip][haroj] estas pli grizaj, ol liaj vangharoj. [[ ]
[[]