Ni ĉiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon; sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni disiris.Malfeliĉo ofte kunigas la homojn, kaj feliĉo ofte disigas ilin.Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro.Li donis al mi monon, sed mi ĝin tuj redonis al li.Mi foriras, sed atendu min, ĉar mi baldaŭ revenos.La suno rebrilas en la klara akvo de la rivero.Mi diris al la reĝo: via reĝa moŝto, pardonu min!El la tri leteroj unu estis adresita: al Lia Episkopa Moŝto, Sinjoro N. ; la dua: al Lia Grafa Moŝto, Sinjoro P. ; la tria: al Lia Moŝto, Sinjoro D.La sufikso "um" ne havas difinitan signifon, kaj tial la (tre malmultajn) vortojn kun "um" oni devas lerni, kiel simplajn vortojn. Ekzemple: plenumi, kolumo, manumo.Mi volonte plenumis lian deziron.En malbona vetero oni povas facile malvarmumi.sano, sana, sane, sani, sanu, saniga, saneco, sanilo, sanigi, saniĝi, sanejo, sanisto, sanulo, malsano, malsana, malsane, malsani, malsanulo, malsaniga, malsaniĝi, malsaneta, malsanema, malsanulejo, malsanulisto, malsanero, malsaneraro, sanigebla, sanigisto, sanigilo, resanigi, resaninto, sanigilejo, sanigejo, malsanemulo, sanilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsanado, sanulaĵo, malsaneco, malsanemeco, saniginda, sanilujo, sanigilujo, remalsano, remalsaniĝo, malsanulino, sanigista, sanigilista, sanilista, malsanulista k. t. p.

memorumemorumemoru