Ŝtalo estas fleksa, sed fero ne estas fleksebla.Vitro estas rompebla kaj travidebla.Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla.Via parolo estas tute nekomprenebla kaj viaj leteroj estas ĉiam skribitaj tute nelegeble. Rakontu al mi vian malfeliĉon, ĉar eble mi povos helpi al vi.Li rakontis al mi historion tute nekredeblan.Ĉu vi amas vian patron? Kia demando! kompreneble, ke mi lin amas.Mi kredeble ne povos veni al vi hodiaŭ, ĉar mi pensas, ke mi mem havos hodiaŭ gastojn.Li estas homo ne kredinda.Via ago estas tre laŭdinda.Tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda.Lia edzino estas tre laborema kaj ŝparema, sed ŝi estas ankaŭ tre babilema kaj kriema.Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema.Li estas tre kredema: eĉ la plej nekredeblajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj homoj, li tuj kredas.Centimo, pfenigo kaj kopeko estas moneroj.Sablero enfalis en mian okulon.Li estas tre purema, kaj eĉ unu polveron vi ne trovos sur lia vesto.Unu fajrero estas sufiĉa, por eksplodigi pulvon.

memorumemorumemoru