En la daŭro de kelke da minutoj mi aŭdis du pafojn.La pafado daŭris tre longe.Mi eksaltis de surprizo.Mi saltas tre lerte.Mi saltadis la tutan tagon de loko al loko.Lia hieraŭa parolo estis tre bela, sed la tro multa parolado lacigas lin.Kiam vi ekparolis, ni atendis aŭdi ion novan, sed baldaŭ ni vidis, ke ni trompiĝis.Li kantas tre belan kanton.La kantado estas agrabla okupo.La diamanto havas belan brilon.Du ekbriloj de fulmo trakuris tra la malluma ĉielo.La domo, en kiu oni lernas, estas lernejo, kaj la domo, en kiu oni preĝas, estas preĝejo.La kuiristo sidas en la kuirejo.La kuracisto konsilis al mi iri en ŝvitbanejon.Magazeno, en kiu oni vendas cigarojn, aŭ ĉambro, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarejo; skatoleto aŭ alia objekto, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarujo; tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo.Skatolo, en kiu oni tenas plumojn, estas plumujo, kaj bastoneto, sur kiu oni tenas plumon por skribado, estas plumingo.En la kandelingo sidis brulanta kandelo.En la poŝo de mia pantalono mi portas monujon, kaj en la poŝo de mia surtuto mi portas paperujon; pli grandan paperujon mi portas sub la brako.La rusoj loĝas en Rusujo kaj la germanoj en Germanujo.


memorumemorumemoru