Ĉiuj loĝantoj de regno estas regnanoj.Urbanoj estas ordinare pli ruzaj, ol vilaĝanoj.La regnestro de nia lando estas bona kaj saĝa reĝo.La Parizanoj estas gajaj homoj.Nia provincestro estas severa, sed justa.
Nia urbo havas bonajn policanojn, sed ne sufiĉe energian policestron.Luteranoj kaj Kalvinanoj estas kristanoj.Germanoj kaj francoj, kiuj loĝas en Rusujo, estas Rusujanoj, kvankam ili ne estas rusoj.Li estas nelerta kaj naiva provincano.La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj.Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro.La botisto faras botojn kaj ŝuojn.La lignisto vendas lignon, kaj la