Patro kaj patrino kune estas nomataj gepatroj.Petro, Anno kaj Elizabeto estas miaj gefratoj.Gesinjoroj N. hodiaŭ vespere venos al ni.Mi gratulis telegrafe la junajn geedzojn.La gefiaoj staris apud la altaro.La patro de mia edzino estas mia bopatro, mi estas lia bofilo, kaj mia patro estas la bopatro de mia edzino.Ĉiuj parencoj de mia edzino estas miaj boparencoj, sekve ŝia frato estas mia bofrato, ŝia fratino estas mia bofratino; mia frato kaj fratino (gefratoj) estas la bogefratoj de mia edzino.La edzino de mia nevo kaj la nevino de mia edzino estas miaj bonevinoj.Virino, kiu kuracas, estas kuracistino; edzino de kuracisto estas kuracistedzino.La doktoredzino A. vizitis hodiaŭ la gedoktorojn P.Li ne estas lavisto, li estas lavistinedzo.La filoj, nepoj kaj pranepoj de reĝo estas reĝidoj.La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo.Ĉevalido estas nematura ĉevalo; kokido - nematura koko; bovido - nematura bovo; birdido - nematura birdo.

memorumemorumemoru