Vi parolas sensencaĵon, mia amiko.Mi trinkis teon kun kuko kaj konfitaĵo.Akvo estas fluidaĵo.Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan malklaraĵon.Sur la tablo staris diversaj sukeraĵoj.En tiuj ĉi boteletoj sin trovas diversaj acidoj: vinagro, sulfuracido, azotacido kaj aliaj.Via vino estas nur ia abomena acidaĵo.La acideco de tiu ĉi vinagro estas tre malforta.Mi manĝis bongustan ovaĵon.Tiu ĉi granda altaĵo ne estas natura monto.La alteco de tiu monto ne estas tre granda.Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo.Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo.Glaciaĵo estas dolĉa glaciigita frandaĵo.La riĉeco de tiu ĉi homo estas granda, sed lia malsaĝeco estas ankoraŭ pli granda.Li amas tiun ĉi knabinon pro ŝia beleco kaj boneco.Lia heroeco tre plaĉis al mi.La tuta supraĵo de la lago estis kovrita per naĝantaj folioj kaj diversaj aliaj kreskaĵoj.


Mi vivas kun li en granda amikeco.

memorumemorumemoru