La tranĉilo estis tiel malakra, ke mi ne povis tranĉi per ĝi la viandon kaj mi devis uzi mian poŝan tranĉilon.


Ĉu vi havas korktirilon, por malŝtopi la botelon?
Mi volis ŝlosi la pordon, sed mi perdis la ŝlosilon.
Ŝi kombas al si la harojn per arĝenta kombilo.
En somero ni veturas per diversaj veturiloj, kaj en vintro ni veturas per glitveturilo.
Hodiestas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti.
Per hakilo ni hakas, per segilo ni segas, per fosilo ni fosas, per kudrilo ni kudras, per tondilo ni tondas, per sonorilo ni sonoras, per fajfilo ni fajfas.
Mia skribilaro konsistas el inkujo, sablujo, kelke da plumoj, krajono kaj inksorbilo.
Oni metis antaŭ mi manĝilaron, kiu konsistis el telero, kulero, tranĉilo, forko, glaseto por brando, glaso por vino kaj telertuketo.
En varmega tago mi amas promeni en arbaro.Nia lando venkos, ĉar nia militistaro estas granda kaj brava.
Sur kruta ŝtuparo li levis sin al la tegmento de la domo.
Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron.


memorumemorumemoru